QSS PARTNERS

Aile ve Miras Hukuku

Aile , toplumun en küçük yapı taşıdır. Toplumun oluşmasına en köklü katkıyı sağlamaktadır. Aile hukukuna ilişkin olarak nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet gibi konulardan kaynaklı uyuşmazlıklar meydana gelebilmektedir.

QSS Partners, yerli ve yabancı müvekkillerine nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, mal paylaşımı, soybağı, vesayet, tanıma gibi süreçlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu anlaşmazlıkları öncelikle dava yoluna başvurmadan hızlı ve verimli bir çözüm yolu olan sulh gibi alternatif çözüm yolları ile çözüme kavuşturmaktadır.

 • Veraset ilamı başvuruları
 • Vasiyetname düzenlenmesi ve takibi
 • Mirastan çıkarma davaları
 • Mirasın reddi davaları
 • Mirasın intikali davaları
 • Tereke tespiti davaları
 • Boşanma – Nafaka – Tazminat – Velayet Davaları
 • Soybağı davaları
 • Aile hukukuna ilişkin 6284 sayılı mevzuat ve diğer mevzuatlar kapsamında korunma önlemleri ve süreç takibi ile uyuşmazlıklardan kaynaklanan cezai yargılama takipleri
 • Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri
 • Aile konutu ve uygulamaları
 • Elbirliğiyle ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davaları