QSS PARTNERS

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

QSS Partners, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında, yerli ve yabancı müvekkillerine kuruluştan sona ermeye kadar tüm sorunlarda sürekli ve hızlı çözümler sağlamaktadır. İşçi, işveren, sendika ve konfederasyonlara hayatın her alanında uyuşmazlık yaşamaması amacıyla danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Olası uyuşmazlık hallerinde uzmanlık alanlarımızı sıralayacak olursak;
 • Çok uluslu şirketlere yabancı dilde iş sözleşmesi hazırlanması
 • Yabancı çalışanlar için gerekli tüm izinlerin alınması
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi hizmeti
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • İş akdinin sonlandırılması
 • İş mahkemelerinde görülmekte olan uyuşmazlıkların sulh veya dava yolu ile hızlı ve verimli çözümü
 • İş yeri devri ve işveren değişiklikleri
 • Gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş yeri devri ve işveren değişiklikleri
 • İşçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve işçi haklarına yönelik seminerler düzenlenmesi
 • İş yeri İç Yönetmeliklerinin ve disiplin talimatlarının hazırlanması
 • İşçi özlük dosyalarına yönelik düzenlemeler