QSS PARTNERS

Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku

Denizcilik sektörü, global ticarette yüksek oranda pay sahibidir. Yüksek oranda pay sahibi olan denizcilik sektöründe bir çok uyuşmazlıklar meydana gelmektedir.

QSS Partners, Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku’na dayalı olarak meydana gelen veya gelebilecek uyuşmazlıklarda yerli ve yabancı müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Başlıca uzmanlık alanlarımız;

 • Navlun sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyarlanması
 • Halefiyet ilkesi doğrultusunda rücu taleplerinden doğan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Konteyner taşımacılığından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Konteyner demurajı, yükün teslim alınmaması, konteyner hasarları, mahrece iade, risk analizi blokeleri gibi uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Konşimento uyuşmazlıkları ve çözümü
 • Acenteler ile yaşanan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Kanuni rehin ve hapis haklarına dayalı uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Çatma ve bağlanma nedenlerine dayalı uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Gümrük kanunu kapsamında gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi
 • Hasar değerlendirme ve tespitlere ilişkin uyuşmazlıklar ve çözümleri
 • Gemi üzerine konulan ipoteğin kaldırılması
 • Ticari alacaklar nedeni ile gemiye ipotek koydurma işlemleri
 • Deniz sigortaları
 • Deniz kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Taşımacılık esnasında meydana gelen hasarlara ilişkin uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Taşımacılık esnasında meydana gelen hasar sebebiyle mahrum kalınan kâr payının tazmini
 • Sorumluluk sigortaları
 • Taşımacılık sigortaları
 • Hava, Deniz, Karayolu ve Demiryolu taşıma sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözümü