QSS PARTNERS

Sigorta Hukuku

Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, sigorta kavramı hayatın her alanına etki etmektedir. Taşınır veya Taşınmaz, Menkul ya da Gayrimenkuller, Zarar veya Can başta olmak üzere hayatın her alanında yer alan bu sigortacı faaliyetleri kapsamında sigorta şirketleri ile tazminat veya sigorta ücreti hakkında uyuşmazlıklar her geçen gün artmaktadır.

QSS Partners, sigortacılık faaliyeti kapsamında tüm tazminat ve sigorta ücreti alacaklarına ilişkin olarak yaşayacağınız tüm ihtilaflarda sigortalı veya sigorta firmaları olan müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Başlıca uzmanlık alanlarımız;

  • Maddi ve yaralanmalar sebebiyle uğranılan zararların tazmini
  • Doğal afetler veya yangın gibi olaylar sebebiyle uğranılan zararların tazmini
  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesi
  • Trafik kazalarına ilişkin zararların tazmini
  • Sağlık ve hayat sigortalarına ilişkin yaşanan uyuşmazlıkların giderilmesi
  • Riziko tespitine dayalı davalar
  • Taşımacılık sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesi
  • Sigorta şirketlerinin rücu hakkını kullanması ile yaşanan uyuşmazlıkların giderilmesi
  • Sigorta sözleşmeleri hazırlama, fesih, kısmi fesih veya cayma işlemlerinin takibi