QSS PARTNERS

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu ve diğer ek mevzuat kapsamında suç kabul edilen eylemler için adli ve idari cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Bu cezai yaptırımların usulü ve esasları hakkındaki düzenlemeler Ceza Hukuku alanı kapsamında kalmaktadır.

QSS Partners, müvekkillerinin karşılaşabileceği adli ve idari ceza yaptırımlara karşı muhtemel risk analizi yaparak kaçınmalarını sağlamaktadır. Müvekkillerinin yaptırımlarla karşı karşıya kalması aşamasında soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına kadar sürecin bire bir takibini sağlamaktadır. Bu takip, olağan kanun yollarını içerdiği gibi olağan üstü kanun yollarını da içermektedir. Müvekkillerinin karşılaşabileceği tüm sorunlarda yanlarında olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ceza Hukuku kapsamında sanık veya şüpheli müdafiliği ya da müşteki veya katılan vekilliği olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri kapsamında;

  • Sulh, asliye ve ağır ceza mahkemelerinin her aşamasında sanık ve katılan vekilliği,
  • Suç duyurusunda bulunma
  • Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler
  • Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları ile kusur oranına karşı itiraz ve tespitler
  • Çek yasasından kaynaklanan cezai takipler ve müdahaleler
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarından kaynaklanan cezai takipler ve müdahaleler
  • Sabıka ve sicil kayıtlarının silinmesi talepleri
  • İnfaz Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda takipler ve müdahaleler
  • İcra uyuşmazlıklarından kaynaklanan cezai takipler ve müdahaleler