QSS PARTNERS

Kişisel Verilen Korunması Hukuku

  • 24.03.2016 kabul tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere kanuna uyum sürecinin tamamlanması amacıyla 2(iki) yıllık süre öngörülmüştür.
  • QSS Partners olarak ofisimiz, Mevzuat ve içtihat doğrultusunda Aydınlatma Metinleri, Veri Saklama ve İmha Prosedürü, Taahhütnameler, Gizlilik Sözleşmeleri, Kişisel Veri Güvenliği Politikası, Başvuru Formu, Açık Rıza beyan Formları gibi içerikler hazırlamaktadır.
  • Müvekkillerin karşılıklı ilişkide bulundukları kişilerle yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin mevzuat ve içtihat uyum süreçlerini sağlamaktadır. Bu hazırlık dahilinde sözleşmelerin revizasyonlar sağlamaktadır.
  • Ofisimiz tarafından takip edilen bu süreç ile müvekkillerinin uyum sürecini başarıyla tamamlayarak olası idari yaptırımlardan korunmasını sağlamaktadır.
  • Geçiş sürecinin takibi ve uyumluluğu sağlanmaktadır. Bu sürecin tamamlanmasını takiben Kişisel Verilerin Korunması Kurulu, Anayasa Mahkemesi ve GDPR gibi mercilerin kararları doğrultusunda gerekli bilgilendirmeler ve güncellemeler sağlanmaktadır.