QSS PARTNERS

İdare Hukuku

Temelini anayasadan alan bu hukuk disiplininin amacı, kamu yararını gerçekleştirmek ve idarenin işleyişini belirlemektir. İdare hukuku kamu yöntemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların işleyişlerini, kişilere olan yetki ve sorumlukları inceler.

İdare Hukuku, kapsamlı ve geniş mevzuatı sebebiyle yoğun araştırma ve özveri gerektiren bir alandır. QSS Partners, İdare Hukuku alanında gereken bu yoğun ve özverili çalışmayı gerçekleştirmekte, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize hem danışmanlık hem de temsil hizmeti sunmaktadır.

İdare alanında başlıca ilgilendiğimiz alanlar;

  • İptal Davaları
  • Kentsel dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları
  • Tam Yargı Davaları
  • Devletin Özel Mülkiyetindeki taşınmazlar için Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları
  • Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları
  • İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları
  • Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık ve Meydana Gelebilecek İhtilafların Mahkeme
  • Önüne Taşınması Durumunda Dava Takibi
  • Diğer Kanunların Açıkça İdare Mahkemesini Görevlendirdiği Davalar