QSS PARTNERS

Vergi Hukuku

QSS Partners, geniş ve kapsamlı bir şekilde vergi alanında müvekkillerine şirketlerinin vergisel yönden yeniden yapılandırılmasında, vergi incelemelerinde ve transfer fiyatlandırmasında ve vergi konulu davalarının takibinde hem danışmanlık hem de temsil hizmeti sunmaktadır.

Vergi Alanında başlıca uzmanlık alanlarımız;

  • Vergi planlaması ve yapılandırması
  • Yapılandırma ve diğer ticari işlemlere ilişkin risk analizi
  • Transfer fiyatlandırması
  • KDV ve diğer dolaylı vergiler
  • Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi
  • Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi
  • Sigorta poliçeleri
  • Varlık yönetimi