QSS PARTNERS

Şirketler Hukuku – Birleşme,
Bölünme ve Devralmalar

QSS Partners, Şirketler Hukuku alanında kapsamlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yerli ve yabancı müvekkil şirketlerine şirketler hukuku alanında karşılaşabilecekleri tüm sorunlarda düzenli ve hızlı danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yerli ve yabancı müvekkil şirketlerinin kuruluşundan sona erme hallerine kadar daimî olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu süreçte müvekkil şirketlerinin yurt içi ve yurtdışı olmak üzere tüm anlaşmalarında destek olmaktadır. Başlıca uzmanlık alanlarımızı sıralayacak olursak;

 • Sözleşmelerin incelenmesi, hazırlanması ve müzakere edilmesi
 • Şirket Genel Kurul toplantılarının hazırlanması ve yapılması
 • Şirketler kurul kararlarının iptali davalarının takibi
 • Şirket yetkililerinin görevden alınması davalarının takibi
 • Limited Şirketler için ortaklar kurulu kararının hazırlanması
 • Anonim Şirketler için Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması
 • Şirket sermaye artırımı veya azaltımı
 • Birleşme ve Devralmalarda hukuki durumun tespiti raporlarının (DueDiligence) hazırlanması ve sürecin yürütülmesi
 • İşletme ve faaliyet konularına ilişkin kuruluş, tür değiştirme, ortaklık ve ortak girişim oluşturma, stratejik ortaklık, tasfiye süreçleri
 • Tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Ortaklıktan çıkma ve/veya çıkarma ile şirketin feshi davalarının takibi
 • Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında şirketlere Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti
 • Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya şirket ve/veya irtibat bürolarının kurulması,
 • İflas ertelemesi davalarının takibi
 • Konkordato davalarının takibi
 • Alım satım, Franchising, Bağışlama, Trampa, Kira, Ariyet, Karz, Finansal Kiralama(Leasing), Hizmet, İstisna Yayın, Vekalet, Komisyon, Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri gibi ticari ilişkileri düzenleyen her tür sözleşmede danışmanlık hizmetinin sağlanması
 • Haksız rekabetin önlenmesi
 • Due Diligence