QSS PARTNERS

Fikri ve Sınai Mülkiyet

QSS Partners; patent, telif hakları, marka, alan adları, ticari sırlar ve haksız rekabet de dahil olmak üzere fikri mülkiyet hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

Sınai hakların Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde takibi, icra süreçlerinin yürütülmesi ve uyuşmazlıkların takibi gibi fikri mülkiyete ilişkin hem çekişmeli hem de çekişmesiz konularda müvekkillerine fikri mülkiyet haklarının yönetiminde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.