QSS PARTNERS

Sağlık Hukuku

QSS Partners, Sağlık sektörüne ilişkin olarak, fason üretim sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinden, ruhsat ve ruhsat devri sözleşmelerine kadar uzanan çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimiz Türkiye’deki ilaç ve sağlık düzenlemeleri hakkında bilgilendirilmekte ve tüm faaliyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Başlıca uzmanlık alanlarımızı sıralayacak olursak;
  • Ruhsat devirleri, ortak pazarlama ve klinik araştırma sözleşmeleri
  • Ürün sorumluluğu
  • İlaç ve tıbbi cihaz alım ihaleleri
  • Ruhsatsız ilaçların satışı
  • Üç taraflı klinik araştırma sözleşmeleri
  • Ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve tanıtım düzenlemeleri de dahil olmak üzere, Türkiye’de uygulama alanı bulan ilaç düzenlemeleri
  • Patentler, markalar ve veri imtiyazı gibi fikri mülkiyet haklarının korunması