Makaleler

Borçlulardan Biri Tarafından Sunulan Teminat Mektubu ve Alınan Tehir-i İcra kararının Diğer Müteselsil Borçlular Üzerinde Etkisi

Borçlulardan Biri Tarafından Sunulan Teminat Mektubu ve Alınan Tehir-i İcra kararının Diğer Müteselsil Borçlular Üzerinde Etkisi

İcra ve İflâs Kanunu’nun 36’ncı maddesi ile kesinleşmeden icra edilebilecek bir ilamın borçlusunun icra mahkemesinin uygun göreceği ve alacağı kapsar mahiyetteki bir teminat karşılığında, yine icra mahkemesinden takibin durdurulmasını yani tehir-i icrayı talep edebileceği düzenlenmiştir.

daha fazla bilgi edinin